Kariéra

Dlouhodobě nabízená pozice: Tazatel, auditor

Dlouhodobě hledáme aktivní a komunikativní lidi pro práci tazatelů a auditorů. Práce tazatele je založena na příjemném vystupování a komunikačních schopnostech. Dotazování provádíme v domácnostech, ve firmách, v prodejnách, na ulici atd. Tazatel si může vždy sám vybrat, kterou činnost bude vykonávat, a kterou nikoliv.

Do našeho teamu tazatelů nabíráme spoplupracovníky průběžně a to z území celé České republiky. Vítáni jsou pak především tazatelé z velkých měst, ideálně mobilní.

Nabízíme odměny v řádech 50-200 Kč za provedený dotazník v závislosti na jeho složitosti, délce a typu dotazovaného respondenta (člověka, kterého se ptáte). Odměny vyplácíme vždy cca 3 týdny od ukončení dotazování po provedené kontrole práze tazatele.

Ideální práce pro příležitostní brigádu, práci si „vezmete“ pouze když Vám to bude vyhovovat.

Pokud máte zájem o práci tazatele, kontaktujte nás na: respond@respond.cz