O Respondu

Vážení obchodní partneři,

marketingové agentury RESPOND & Co a Respond Slovakia jsou společnostmi, které poskytují služby v oblasti marketingového výzkumu, marketingového poradenství a marketingového vzdělávání.

Nejvýznamnější podnikatelskou činností je však realizace marketingových výzkumů. V oboru společnost působí od roku 1993 (jako divize spol. Mc Prom), od roku 1994 jako samostatná společnost Mc Prom Research. Tato se posléze majetkově transformovala do dnešní podoby a do dnešního názvu na podzim roku 1996. Společnost se etablovala v oblasti výzkumu na všech druzích trhu, o čemž svědčí i reference klientů, pro které jsme pracovali – viz. reference.
V roce 1999 byla otevřena sesterská agentura Respond Slovakia s působností na území Slovenské republiky.

Při realizaci primárních šetření společnost využívá vlastní tazatelskou síť, kterou tvoří cca 1.000 proškolených tazatelů plošně rozmístěných po celém území ČR a SR. Zadávání úkolů pro tazatele u nepravidelných projektů probíhá ústním způsobem, k tomuto školení pravidelně pozýváme i zadavatele výzkumu, který může nejlépe objasnit odbornou stránku výzkumu.

Společnost Respond & Co dodržuje etické kodexy ESOMARu (Evropské sdružení pro výzkum trhu a veřejného mínění) a prostřednictvím svého ředitele patří ke dvěma mimopražským agenturám, které jsou členy ESOMARu. Výsledky práce agentury byly publikovány na konferencích ESOMARu (Lisabon, Varšava, Budapešť).

Obsah výzkumné práce tvoří ad hoc (nepravidelné) kvantitativní výzkumy a specializované produkty. Kvantitativní výzkumy se především zabývaly analýzou chování zákazníka (ať už spotřebitele či business zákazníka) na daném trhu, analýzou konkurenčního postavení zadavatele výzkumu a analýzou struktury distribuční sítě. Kromě toho společnost realizovala kvalitativní výzkumy (hloubkové rozhovory) pro sestavení hypotéz, pretesty reklamních kampaní, výzkumy účinnosti public relations aktivit a výzkumy na veletrzích a výstavách. Společnost Respond & Co rovněž zpracovává specializované druhy výzkumů jako je Měření kvality distribuce nebo Měření spokojenosti zákazníků.

Za všechny pracovníky se na úspěšnou spolupráci s Vaší společností těší
kolektiv pracovníků spol. Respond & Co a Respond Slovakia.