Marketingové poradenství

Modul Marketing

Marketingové poradenství je královskou disciplínou marketingu. Radit profesionálům, jak dělat marketing v jejich firmách není jednoduché. Smyslem a posláním marketingového poradenství, jak ho chápeme v Respondu, je přenos dobrých praktik od úspěšných klientů.

V modulu marketing je naše zaměření jednoznačně do strategické polohy. Ke standardizovaným službám patří například:

  • vedení při tvorbě marketingové strategie, jejich změn
  • marketingový brain storming
  • vyhodnocení efektivity marketingových nástrojů

 

Modul Obchod

V rámci modulu Obchod jsou naše služby opět zaměřeny na strategické cíle v obchodu. Ke standardizovaným službám patří například:

  • time & motion study
  • vyhodnocení efektivity obchodního teamu
  • školení obchodního teamu

 

 

Poradenství na míru

Pro klienty rádi připravíme poradenství typu tailor made.