Průzkumy trhu

Specializované produkty

POS KPI´S audit
POS – Point of Sales, POS KPI´s-Point of Sales Key Performance Indicators / POS KPI´s- klíčové faktory prodejního místa. Cílem tohoto auditu je hodnocení klíčových faktorů prodejního místa.
Více o POS KPI’S AUDITU


SHOPSCORE AUDIT
Cílem je pomocí standardizovaných proměnných měřit úroveň kvality distribuce klientových nebo konkurenčních výrobků přímo na maloobchodních jednotkách.
Více o SHOPSCORE AUDITU


Měření spokojenosti zákazníků na trhu vodárenských společností
Speciální produkt: Měření spokojenosti zákazníků na trhu vodárenských společností. Cílové segmenty zákazníků vodárenských společností: domácnosti, obecní a městské úřady, podniky, firmy, instituce, atd.
Více o měření spokojenosti na trhu vodárenských společností


Hodnocení poskytnutých služeb v rámci hospitalizace v nemocnici
Jedná se standardizovaný pohled na služby, které nám nemocnice poskytují v rámci hospitalizace a to očima samotných pacientů. Pacienti hodnotí nemocnici pomocí standardizovaných 7 kategorií lékař, zdravotní sestra, služby při hospitalizaci, organizace práce, prostředí nemocnice, jméno a pověst.
 Více o hodnocení poskytnutých služeb v rámci hospitalizace v nemocnici


Hodnocení kontaktních míst
Hodnocení kontaktních míst Specializovaný produkt, který se zaměřuje na hodnocení personálních a nepersonálních faktorů při styku klientských kontaktních míst s konečnými spotřebiteli.
Více o Hodnocení kontaktních míst

 

Marketing měst, regionální marketing
Městský marketing, regionální marketing Cíl: Zjistit názory 3 základních cílových skupin na marketing měst, obcí, regionů Základní filosofie: Občané měst či menších regionálních celků (euroregiony, miniregiony) mají velice často nedostatek informací o svém regionu.
 Více o Marketingu měst a regionálním marketingu

Mediální analýza

Alternativní metoda výzkumu trhu, která nehledá kvantifikované odpovědi k postojům veřejnosti, ale tzv. zveřejněného mínění v masmédiích. Vhodné k využití v politickém marketingu, analýze atraktivity municipalit nebo korporátní komunikaci. 

 

Mediální monitoring

Průběžný seismograf zachycující nejdůležitější informace českých a slovenských masmédií vztahující se k vašemu trhu a konkurentům, či obecně oblasti působení. Nezbytný nástroj pro rychlou zpětnou vazbu ke změnám na trhu. Informace v přehledné a efektivní formě v denních, týdenních, či měsíčních elektronických dodávkách. 

 

Ad-hoc výzkumyKvantitativní výzkumy trhu v domácnostech
Kvantitativní výzkumy trhu v domácnostech Cíl : Zisk informací od běžných skupin respondentů, zástupců domácností apod. Základní filosofie : Nejběžnější forma sběru dat od konečných spotřebitelů.
 Více o Kvantitativním výzkumu trhu v domácnostech


Kvalitativní výzkumy trhu – focus group, hloubkové rozhovory
FOCUS GROUP Cíl : Nestrukturovaným způsobem získat informace od cílových osob, které nás přesně zajímají, ale jsou ukryty v myslích zákazníků. Základní filosofie : Metody výzkumu trhu zaměřené na porozumění předmětu výzkumu (nikoliv měření).
 Více o kvalitativním výzkumu trhu


CATI – Telefonické výzkumy trhu
CATI – Telefonické výzkumy trhu Cíl : Zisk informací od různých lidí pomocí telefonických linek. Základní filosofie : Flexibilní metoda sběru dat, dobře kontrolovatelná, jejíž základem je strukturovaný rozhovor s respondentem prostřednictvím telefonu (mobilu).
 Více o CATI – Telefonickém výzkumu trhu


BLIND TASTE TEST – SLEPÉ TESTY
BLIND TASTE TEST – SLEPÉ TESTY Cíl : Testování výrobků klienta bez marketingových vlivů na celkový názor. Základní filosofie : Spotřebitel dostane k testům (nejčastěji chuťovým) neoznačené vzorky produktů a hodnotí jejich parametry.
 Více o slepých testech

 

Omnibus

Potřebujete znát informace o zákazníkovi, ale zároveň těchto informací nepotřebujete takové
množství, abyste si zadali exkluzivní výzkum trhu?
Z tohoto důvodu Vám nabízíme možnost zadat si menší počet otázek do našeho syndikovaného výzkumu trhu (výzkum na bázi omnibus – ale exkluzivita dat a obsahu otázek jen pro zadavatele).
Výhody této metody jsou patrné – rozloží se náklady na více zadavatelů, čímž se cena takovéto
zakázky samozřejmě snižuje. Jaké jsou další zásady syndikovaného výzkumu agentury Respond & Co?

1. do šetření se nezahrnují navzájem konkurenční zadavatelé

2. všechny výsledky týkající se jednotlivých zadavatelů jsou exkluzivní – ve
vlastnictví zadavatele otázek (výhoda ve srovnání s omnibusem)

3. počet otázek by se měl pohybovat v rozmezí min. 3 – 5 otázek od 1
zadavatele, maximální počet není omezen (ale doporučujeme při vyšším počtu
otázek náš exkluzivní výzkum trhu)

4. všechny výsledky jsou analyzovány podle základních demografických ukazatelů (zadavatel neplatí za demografické otázky)

5. cena otázek: kontaktujte nás

6. termíny šetření : dle předem smluvených termínů agentury Respond&Co

7. termíny odevzdání zprávy : do 2-3 týdnů od ukončení sběru dat, jinak cca 4 až 5 týdnů od započetí výzkumu

 

 

On-line výzkumy trhu

On-line výzkumy naleznete zde.

Nabízíme např.

  • on-line výzkumy formou internetového dotazníku
  • e-mailová forma dotazníku
  • testování internetových prezentací se speciální technikou